Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
294500
Hankinnan nimi
Ohjaus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut yritysten digitalisaatiovalmiuksien kehittämisessä, Digi.Grow, Business Joensuu
Päätöspäivämäärä
1.7.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Anakom koulutus- ja valmennuspalvelut - Digi-työpaja (alv 0 %) - Erityisasiantuntijapalvelut (alv 0 %) atFlow Oy - Digi-työpaja (alv 0 %) - Erityisasiantuntijapalvelut (alv 0 %) Collapick Company Oy - Erityisasiantuntijapalvelut (alv 0 %) - Digi-työpaja (alv 0 %) Hurry Oy - Digi-työpaja (alv 0 %) Karelia-Ammattkorkeakoulu Oy - Digi-työpaja (alv 0 %) - Erityisasiantuntijapalvelut (alv 0 %) Nyton Oy - Erityisasiantuntijapalvelut (alv 0 %) Rookie Communications Oy - Digi-työpaja (alv 0 %) Tamora Oy - Digi-työpaja (alv 0 %) - Erityisasiantuntijapalvelut (alv 0 %) Tovari Oy - Erityisasiantuntijapalvelut (alv 0 %) - Digi-työpaja (alv 0 %) Y4 Works Oy - Digi-työpaja (alv 0 %) - Erityisasiantuntijapalvelut (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ohjaus-, koulutus- ja asiantuntijapalveluiden hankinnan yritysten digitalisaatiovalmiuksen kehittämisessä Business Joensuun hankkeelle Digi.Grow sopimuskaudelle 20.07.2020 - 31.07.2021 + optiot yksi (1) vuosi + kuusi (6) kuukautta. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella + kuudella (6) kuukaudella ajalle 01.08.2021 - 31.07.2022 sekä 01.08.2022 - 31.01.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palveluntuottajiksi valitaan kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntarjoajat / osa-alue. Hankintalain 43 §:n 5 momentin perusteluissa on todettu, että silloin kun puitejärjestelyyn perustuvan yksittäisen hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon, voidaan hankinta tehdä suoraan hankintayksikön valitsemalta toimittajalta ilman kevennettyä kilpailutusta tai muita menettelyvelvoitteita. Siten kansallisen kynnysarvon alittavat puitejärjestelyn sisäiset hankinnat voidaan tehdä vapaasti hankintayksikön valitsemalta, miltä tahansa puitejärjestelyyn otetulta toimittajalta. Tässä tarjouspyynnössä sisäiset hankinnat käsittävät yksittäiset toimeksiannot / osa-alue. Viitaten edellä olevaan hankintalain 43 §:n 5 momenttiin, tilaaja tekee toimeksiannon tilauksen suoraan valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee toimeksiantoon (digi-työpaja, erityisasiantuntijapalvelut) valituista palveluntuottajista sen, joka soveltuu kokonaistaloudellisesti sekä kokemuksensa ja asiantuntijuutensa puolesta parhaiten kyseiseen toimeksiantoon. Kussakin toimeksiannossa valintaan vaikuttaa palvelun hinta sekä palveluntarjoajan soveltuvuus ko. yritysasiakkaan/asiakkaiden tarpeisiin, joka arvioidaan tapauskohtaisesti palveluntuottajan tarjoukseensa ilmoittamien tietojen (valmennus- ja ohjauskokemus osa-alueittain ja toimialoittain, cv:eillä ja referensseillä osoitettu osaaminen ja kokemus).