Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-872
Hankinnan nimi
Tekstiilityön materiaalit kaudelle 1.8.2020 - 31.7.2022 + 2 optiovuotta
Päätöspäivämäärä
1.7.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Eurokangas Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kajaanin kaupungin lukion, II-asteen ammatillisen oppilaitoksen, peruskoulujen ja päiväkotien tekstiilitöiden opetuskäytössä käytettävien materiaalien kilpailuttaminen.