Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
419496
Hankinnan nimi
Työkonepalvelut, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

kiinteistöyhtymä tahvanainen - Pos. 4 KKH(P) 16 – 21 kumipyöräalustainen kaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) Konepalvelu H. Tahvanainen Oy - Pos. 1 KUP 60 - 110 Pyöräkuormaaja (alv 0%) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) Kummun maanrakennus Oy - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) Maansiirto E. Huttunen Oy - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - Pos. 3 KKH(P) 16 – 21 kumipyöräalustainen kaivinkone (alv 0%) - Pos. 4 KKH(P) 16 – 21 kumipyöräalustainen kaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) - Pos. 5 KKH(t) 17 - 21 telakaivinkone (alv 0%) - Pos. 6 KKH(t) 25 telakaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) - Pos. 6 KKH(t) 25 telakaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) - Pos. 6 KKH(t) 25 telakaivinkone 3D koneohjausjärjestelmällä (alv 0%) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) Maansiirto-Putto Oy - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) MANIJAHTI OY - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) Sa group oy - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) Savon Kuljetus Oy - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) SKS Infra Oy - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) Urakointi Ville Vierjoki - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) Viherrakenne J Turunen Oy - Pos. 3 KKH(P) 16 – 21 kumipyöräalustainen kaivinkone (alv 0%) - Pos. 7 Muut koneet ja lisälaitteet (alv 0%) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%) - Pos. 8 Henkilötyöt (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti yksikköhintaperusteisten maanrakennuskonepalveluiden tuottamisen hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 01.04.2023 – 31.03.2025 + yhden (1) vuoden optio tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.04.2025 - 31.03.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelut tulevat Joensuun kaupungin käyttöön. Työkohteet ovat pääsääntöisesti kantakaupungin alueella. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettavia työkoneita tai rakennusurakoita. Tarjous voi käsittää yhden tai useampia koneita. Hankintamalli on useamman koneyksikön puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Koneyksiköitä tullaan valitsemaan kohderyhmittäin seuraavasti: KUP/pyöräkuormaaja - Pos 1. KUP 60 - 110 / 1 koneyksikkö - Pos 2. KUP 60 - 110 3D koneohjausjärjestelmällä / 2 koneyksikköä KKH(P)/ kumipyöräalustainen kaivinkone - Pos 3. KKH(P) 16 – 21 / 2 koneyksikköä - Pos 4. KKH(P) 16 – 21 3D koneohjausjärjestelmällä / 2 koneyksikköä KKH(T) / telakaivinkone - Pos 5. KKH(T) 17 - 21 / 1 koneyksikkö - Pos 6. KKH(T) 25 3D koneohjausjärjestelmällä / 3 koneyksikköä 3D koneohjausjärjestelmällä olevia koneyksiköitä vaaditaan vain positioissa 2, 4 ja 6. Muissa positioissa vaatimusta 3D koneohjausjärjestelmästä ei ole, jolloin positioiden 1, 3 ja 5 tarjotuissa koneyksiköissä ei tarvitse olla 3D koneohjausjärjestelmää. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Tarjouspyynnön liitteenä mainitut konemäärät ovat suuntaa antavia arvioita ja perustuvat edellisen vuoden kulutusmääriin eivätkä sido tilaajia. Sopimuskaudella tilaaja on Joensuun kaupunki. Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen koneyksikön/koneyksiköt. Palvelutilauksen saa pistejärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone kuljettajineen. Jos työssä tarvitaan muita, kuin vähimmäisvaatimuksina esitettyjä lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen huomioon tilausta tehtäessä. Pos 7. Muut koneet ja lisälaitteet: Kyseiseen kohderyhmään voi tarjota esim. työkonetta tai lisälaitetta, jota ei ole tarjottu muissa kohderyhmissä. Kohderyhmään ei siis voi tarjota samaa työkonetta, joka on jo tarjottu jossain muussa kohderyhmässä. Tarjoajan tulee liittää kohtaan listaus mahdollisista koneista ja/tai lisälaitteista. Listauksesta tulee käydä ilmi koneen/laitteen tiedot (merkki, malli, vuosi jne.) ja hinta €/h (alv 0%). Valinta tästä kohderyhmästä tapahtuu siten, että jos useampi on tarjonnut samaa konetta/lisälaitetta, tuntihinnaltaan halvin valitaan. Kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät valitaan ja heidän kanssaan tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti erilliset sopimukset. Pos 8. Henkilötyö: Kyseiseen kohderyhmään voi tarjota muuta mahdollista henkilötyötuntia, kuin koneyksikön kanssa tarjottua. Tarjotun tuntihinnan tulee olla sama kaikille kohtaan esitetyille nimetyille henkilöille. Kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät valitaan ja heidän kanssaan tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti erilliset sopimukset.