Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2023-011
Hankinnan nimi
HERMANNINSAAREN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VARAVOIMAKONEEN HANKINTA
Päätöspäivämäärä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Geneset Powerplants Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Optiona pyydetään tarjous rinnankäyttö- ja tahdistusautomatiikalle. Sähkö- ja automaatiosuunnittelua varten tarvittavat dokumentit on toimitettava viimeistään sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.