Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
424856
Hankinnan nimi
Kiteen kaupungin ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistus-, mittaus- ja säätötyöt
Päätöspäivämäärä
12.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien ja -laitteiden puhdistustöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.04.2023 - 28.02.2025 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.03.2025 - 28.2.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Palveluntuottajan tulee sitoutua toimimaan myös päätoteuttajan roolissa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli kyseinen toimittaja ei pysty toteuttamaan toimeksiantoa, valitaan seuraavaksi eniten pisteitä saanut toimittaja jne. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia palveluita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille. Puitejärjestelyn perusteella tehdyt tilaukset ovat alle 60 000 (alv 0 %) euroa. Suurempiin hankkeisiin tullaan urakoitsija/palveluntuottaja valitsemaan erillisellä tarjouskilpailulla.

Valitut toimittajat

Vortek oy (1.) Karelian Talotekniikka Oy (2.) LVI-Bioneerit Oy (3.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut