Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
425362
Hankinnan nimi
Autonvuokrauspalvelut
Päätöspäivämäärä
19.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti autonvuokrauspalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.5.2023 – 30.4.2025 + yhden (1) vuoden optio tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti hankinnassa mukana olevien tahojen käyttöön. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2025 - 30.04.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää sitä koskevien Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamien määräysten mukaiset vaatimukset ja edellytetyt laatu- ja päästövaatimukset. Hankinnasta tehdään kaksi hankintapäätöstä ja tiedoksiannetaan yhtä aikaa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tekee oman hankintapäätöksen sitä koskien (päätöksen liitteenä Hyvinvointialue_paatosote_Autonvuokrauspalvelut), ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee toisen hankintapäätöksen muita hankinnassa mukana olevia tahoja koskien. Se, että vain toinen hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, ei estä toisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli eniten pisteitä saanut toimittaja ei voi toimeksiantoa suorittaa esim. määritelyjen vasteaikojen puitteessa, valitaan toiseksi eniten pisteitä saanut jne.

Valitut toimittajat

Finn-Rent Oy - Interrent Oy Europcar -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut