Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023/002LB
Hankinnan nimi
Säiliöautojen hankinta Pohjanmaan hyvinvointialueelle 2023-2024
Päätöspäivämäärä
13.4.2023
Hankintayksikkö
Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuvaus

Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjousta seuraavasta kokonaisuudesta: säiliöautosta, alustasta ja siihen tehtävästä korirakenteesta, kalustoineen ja varusteineen. Säiliöauto tulee käsittämään mm. ohjaamon 1+1 henkilölle, noin 11000 litran vesisäiliön, pumpun sekä tilat palo- ja pelastuskalustolle. Tarjottava alusta ja siihen tehtävät korirakenteet tulee täyttää liitteessä 1 kuvatut tekniset vaatimukset. Säiliöautoa tullaan käyttämään lähes kaikissa sammutus- ja pelastustehtävissä. Rakenteiden, palopumpun ja sen voimansiirron ja kaluston kiinnityksen kestävyyteen, ajoneuvon sisätilojen ja ulkopuolen helppoon puhdistamiseen sekä huollettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ajoneuvolle ja siihen tehdyille muutostöille on annettava vähintään kahden vuoden takuu luovutuspäivästä alkaen. Myyjän on sitouduttava toimittamaan varaosat ajoneuvoon vähintään 15 vuoden ajan toimituksesta. Varsinaisen hankintamäärän (1 kpl) lisäksi Hyvinvointialue pidättää optio-oikeuden yhden vastaavan kokonaisuuden tilaamiseen voittaneelta tarjoajalta vuoden 2024 aikana. Tämä hankinta on ehdollinen ja toteutetaan, mikäli hankintaan osoitetaan tarvittava määräraha.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat