Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
427882
Hankinnan nimi
Yhteiskäyttöautopalvelu Joensuun kaupungille
Päätöspäivämäärä
17.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sähkökäyttöisten yhteiskäyttöautojen hankinnan käytettävyyspalveluna Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2026 + kolmen (3) vuoden optiomahdollisuus. Osallistumispyyntö koski kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäistä vaihetta, jossa pyydettiin hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia lähettämään osallistumishakemuksen, jonka perusteella valitaan neuvotteluihin osallistujat. Hankintaan sisältyy 8-10 käyttövoimanaan sähköä (täyssähkö) käyttävää henkilöautoa, sekä niiden käyttökuntoisuuteen (huollot ja siisteys) ja varaamiseen liittyvät palvelut (käyttösovellus) sekä autoihin liittyvistä vakuutuksista ja veroista huolehtiminen. Yhteiskäyttöautojen asemapaikka tulee sijaitsemaan kaupungin keskustan alueella, niille erikseen osoitetuilla paikoilla. Yhteiskäyttöautot ovat pääosin virka-aikana Tilaajan työntekijöiden käytössä ja virka-ajan ulkopuolella kenen tahansa varattavissa. Osallitusmishakemusten vertailussa valitaan kolme (3) ehdokasta, jotka saavat eniten pisteitä työnäytteen ja referenssin arvioinnissa, lopulliseen tarjouskilpailuun. Valittujen kolmen (3) ehdokkaan kanssa käydään neuvotteluja hankinnan toteuttamisesta ja esitettyjen tarpeiden toteutettavuudesta. Mikäli asetetut vaatimukset täyttäviä ehdokkaita ei ilmoittaudu riittävästi, neuvotteluihin voidaan kutsua vain asetetut kriteerit täyttävät ehdokkaat. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3), asetetaan ehdokkaat paremmuusjärjestykseen valintakriteereiden mukaisesti laaditun vertailupisteytyksen perusteella. Neuvottelujen jälkeen tilaaja tarkentaa määrittelyjä ja jättää tarjouspyynnön, joka osoitetaan kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä vielä mukana oleville ehdokkaille (maksimissaan kolmelle).

Valitut toimittajat

AIMO PARK FINLAND OY - Omago Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat