Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
429455
Hankinnan nimi
Rauhankatu 4, Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennushankkeen putkityöt, sivu-urakka
Päätöspäivämäärä
17.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti osoitteeseen Rauhankatu 4, Joensuu, rakennettavasta hautausmaan toimisto- ja huoltorakennushankkeen putkitöiden hankinnasta (sivu-urakka). Purkutyöt kuuluvat rakennusurakkaan. Kohteen rakennustyöt aloitetaan aikaisintaan 15.5.2023 ja viimeistään 12.6.2023. Luovutus viimeistään 28.6.2024. Aloitusajankohta tarkennetaan urakkaneuvotteluissa. Urakkamuotona on jaettu-urakka (RU, IU, SU, PU ja RAU). Rakennusurakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsijana, jonka alaisuuteen muut urakoitsijat alistetaan RT 80271 alistamissopimuksen mukaisesti. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

LVI JOMUTEK OY - Rauhankatu 4, Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennushankkeen putkityöt, sivu-urakka, ilman pihakatosta

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka