Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
431711
Hankinnan nimi
Tohmajärven kunnan varikon varastokatoksen rakentamisen urakka
Päätöspäivämäärä
18.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan varikon varastokatoksen rakentamisurakan hankinnan. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Työt voi aloittaa aikaisintaan 22.05.2023, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus otettu, työaikaiset vakuudet asetettu. Kokonaisuudessaan kaikkien urakkasuoritusten tulee olla valmiina ja luovutettavissa rakennuttajalle 30.09.2023 mennessä. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Rakennussuunnittelu Immonen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka