Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
417236
Hankinnan nimi
Elintarvikkeet: Perunat ja kasvikset
Päätöspäivämäärä
21.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnassa mukana oleville tahoille perunoiden ja muiden kasvisten hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 15.3.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2025 - 31.12.2025 sekä 1.1.2026 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus- optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tarjous on mahdollista jättää alueellisesti Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Tuotteiden tulee olla pakastamattomia. Tarjottavien tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli osa-alueissa 1 - 5 on neljän (4) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa valitaan neljä (4) eniten pisteitä saanutta tarjoajaa. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Mikäli johonkin osa-alueeseen valittavien neljän (4) toimittajan toimitusalueet eivät kata kaikkia tarjouspyynnössä eriteltyjä toimitusalueita, tarjoajista valitaan pistejärjestyksessä niin monta tarjoajaa, että kaikille toimitusalueille saadaan yksi toimittaja. Osa-alueissa 6 – 7 valitaan kaikki toimittajat, jotka täyttävät soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa oman alueensa kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon käyttöön soveltuvin tuote sisältyy. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttaa hinnan lisäksi mm. tuotteen ravitsemukselliset ominaisuudet, soveltuvuus tuotantoprosessiin, pakkauskoko, saatavuus, kuljetusten ja pientoimitusten minimointi sekä mahdollinen pientoimituslisä.

Valitut toimittajat

Esko Tynkkynen, Vaaran Peruna - 1. Perunat ja juurekset, kokonainen, tuoretoimitus, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) - 4. Kaalit ja sipuli, tuore, tuoreena pilkottu ja toimitettu, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) Jaakkolan Tukku Oy - 1. Perunat ja juurekset, kokonainen, tuoretoimitus, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) - 2. Juurekset, tuore, tuoreena käsitelty ja toimitettu, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) - 4. Kaalit ja sipuli, tuore, tuoreena pilkottu ja toimitettu, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) - 5. Peruna- ja porkkanakuutio puhdistettu, kuutiointisilppu poistettu, tuore, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) - 7. Hinnastot tuoretuotteille (alv 0 %) Kesko Oyj Kespro - 1. Perunat ja juurekset, kokonainen, tuoretoimitus, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) - 3. Kypsät perunatuotteet, pakastamattomat, määräpakkaus (vakuumi) (alv 0 %) - 4. Kaalit ja sipuli, tuore, tuoreena pilkottu ja toimitettu, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) Puhakan Juureskuorimo - 1. Perunat ja juurekset, kokonainen, tuoretoimitus, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) - 2. Juurekset, tuore, tuoreena käsitelty ja toimitettu, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) - 4. Kaalit ja sipuli, tuore, tuoreena pilkottu ja toimitettu, kilomyynti / määräpakkaus (alv 0 %) - 7. Hinnastot tuoretuotteille (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat