Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
448268
Hankinnan nimi
Joensuun alueurakka 2023
Päätöspäivämäärä
24.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin alueurakan hankinnan sopimuskaudelle 01.10.2023 - 30.09.2026 + yhden (1) ja + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.10.2026 - 30.09.2027 sekä + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.10.2027 - 30.09.2028. Sopimuksen jatkamisen edellytyksenä on, että sopimukselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja kumpikin osapuoli on halukas jatkamaan sopimusta. Sopimuksen jatkamisesta sovitaan viimeistään 31.03.2026. Vastuu urakan sisältämistä tehtävistä siirtyy urakoitsijalle urakan alkamispäivänä klo 12.00 ja siirtyy takaisin tilaajalle urakan päättymispäivänä klo12.00. Hankinnan kohteena ovat Joensuun kaupungin liikennealueiden, viheralueiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapitotehtävien kokonaistoteutus tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessaan. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut