Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
424424
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä
Päätöspäivämäärä
24.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Järjestelmän suunnitteluun ja käyttöönottoon liittyvät valmistelut voidaan aloittaa heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen liittyvän palveluntuotannon osalta on kymmenen (10) vuotta alkaen siitä, kun järjestelmä on kokonaisuudessaan käyttöönotettu ja toiminnassa. Välitavoitteet: 1. Projektisuunnitelma valmis ja hyväksytty tilaajan toimesta 10.5.2023 tai viimestään kolme (3) viikkoa sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, 2. Maastoasennukset tehty ja käyttöönotto alkanut 20.7.2023, 3. Vastaanottotilaisuus pidetty 10.8.2023, Järjestelmä kokonaisuudessa käyttöönotettu ja toiminnassa 20.8.2023. Hankinta toteutetaan kokonaispalveluna. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

C2 SmartLight Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut