Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
3041/02.08.00/2023
Hankinnan nimi
Katujen ja teiden talvikunnossapito 2023 - 2025
Päätöspäivämäärä
27.4.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus

Tornion kaupunki pyytää tarjouksia katujen ja teiden talvikunnossapidosta. Hankintaan sisältyy Tornion kaupungin alueella olevien katujen ja teiden kunnossapito. Urakka-aika on 15.10.2023–15.5.2024, 15.10.2024–15.5.2025. Optiot 15.10.2025–15.5.2026 ja 15.10.2026–15.5.2027. Option käytöstä päätetään ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä 15.5.2025 mennessä. Hankintaan kuuluu katujen ja teiden talvikunnossapitoa yhteensä noin 210 kilometriä. Kunnossapidettävät kadut ja tiet jakautuvat kunnossapitoluokkiin seuraavasti: * kp-lk 1 noin 24,6 kilometriä * kp-lk 2 noin 29,7 kilometriä * kp-lk 3 noin 143,6 kilometriä Hankintaan kuuluu kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoa yhteensä noin 60 kilometriä. Kunnossapidettävät kevyenliikenteen väylät jakautuvat kunnossapitoluokkiin seuraavasti: * kp-lk 1 noin 20,8 kilometriä * kp-lk 2 noin 30,2 kilometriä

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut