Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
449102
Hankinnan nimi
Utran entinen päihdehuoltoklinikka, purkutyö
Päätöspäivämäärä
27.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Utran entisen päihdehuoltoklinikan purku-urakan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa YSE 1998 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, mutta kuitenkin viimeistään 01.06.2023. Purkutyö tulee olla valmis kokonaisuudessaan luovutettuna tilaajalle 29.09.2023 mennessä. Mikäli purkutyöt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Myöhästymisen seuraamusmaksut urakkaohjelman mukaisesti.

Valitut toimittajat

Pohjolan Purkutyö Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka