Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
447404
Hankinnan nimi
Liperin katuvalojen, liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen valaisimien huolto 2023-2026
Päätöspäivämäärä
2.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan katuvalojen, liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen valaisimien huollon hankinnan sopimuskaudelle 1.6.2023 - 31.5.2026 tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Enerke Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut