Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
426050
Hankinnan nimi
Lohjan kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023-2028
Päätöspäivämäärä
3.5.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus

Lohjan kaupungin tarkastuslautakunta pyytää tarjouksia kuntalain 410/2015 14 luvun mukaisesta Lohjan kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta, kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta sekä muista tarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouksia pyydetään tilikausille 2023-2028. Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisesti.

Valitut toimittajat

BDO Audiator Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut