Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
445844
Hankinnan nimi
Joensuun kilpajäähallin peruskorjaus ja laajennus, LVI-urakat
Päätöspäivämäärä
3.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kilpajäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen LVI-urakoiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hanke käsittää vuonna 1982 valmistuneen kilpajäähallin osan peruskorjauksen ja uudisrakennusosan laajennukset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valituilta toimittajilta. Tarjouspyynnössä on kolme osa-aluetta: Osa-alue 1: Putkiurakka Osa-alue 2: Ilmanvaihtourakka Osa-alue 3: Yhdistetty putki- ja ilmanvaihtourakka Tarjoaja voi jättää tarjouksensa yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Kuhunkin tarjottavaan osa-alueeseen tulee syöttää vaaditut tiedot erikseen. Urakoitsijan/urakoitsijoiden valinta tehdään tilaajalle edullisimman vaihtoehdon mukaan. Valinta on joko osa-alueiden 1 ja 2 voittavat tarjoukset tai osa-alueen 3 voittava tarjous. Mikäli kohteiden 1 ja 2 erilliset voittavat tarjoukset yhteensä ovat halvemmat kuin kohteen 3 vaihtoehtoisen kokonaistarjouksen voittava tarjous, valitaan toimittajat osa-aluekohtaisesti. Mikäli osa-alueen 3 vaihtoehtoisen kokonaistarjouksen voittava tarjous on halvempi kuin kohteiden 1 ja 2 voittavat tarjoukset, valitaan toimittaja yhdistetyn tarjouksen perusteella. Molemmissa tapauksissa laatupisteet huomioidaan vain osa-alueen sisäisen vertailuun.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka