Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
420619
Hankinnan nimi
Työkalut, suojaimet ja hiomatarvikkeet - Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Päätöspäivämäärä
3.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian käyttöön tulevien työkalujen, suojaimien ja hiomatarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2023 - 31.05.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2025 - 31.05.2026 sekä 01.06.2026 - 31.05.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on kolme (3) toimittajan puitejärjestely per osa-alue. Tilaaja ostaa tarvikkeet ensisijaisesti eniten pisteitä saaneelta toimittajalta. Mikäli kyseinen toimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta tai tilaajalla on muu perusteltu syy käyttää toissijaisia toimittajia, voidaan myös heiltä ostaa. Useilla aloilla opiskelijoille hankitaan työkalupakit ja työkalut. Tilaaja voi halutessaan kilpailuttaa nämä valittujen toimittajien kesken. Myös muut isot kertahankinnat, arvo yli 3000 e (alv 0 %) voidaan minikilpailuttaa valittujen toimijoiden kesken. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille.

Valitut toimittajat

Ahlsell Oy - Sähkötyökalut, paineilmatyökalut, hitsaustyökalut, laakerit, käsityökalut, tekniset pientarvikkeet ja suojaimet - Hiomatarvikkeet sekä lastuavat ja leikkaavat työkalut Etra Oy - Sähkötyökalut, paineilmatyökalut, hitsaustyökalut, laakerit, käsityökalut, tekniset pientarvikkeet ja suojaimet - Hiomatarvikkeet sekä lastuavat ja leikkaavat työkalut Joen Tuontipalvelu Oy - Sähkötyökalut, paineilmatyökalut, hitsaustyökalut, laakerit, käsityökalut, tekniset pientarvikkeet ja suojaimet - Hiomatarvikkeet sekä lastuavat ja leikkaavat työkalut

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat