Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023448465
Hankinnan nimi
Siltojen tarkastusten, suunnittelun ja työmaavalvonnan asiantuntijapalvelut
Päätöspäivämäärä
3.5.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus

Kotkan kaupungin tekniset palvelut (tilaaja, hankintayksikkö) pyytää tarjouksia siltojen yleis- ja erikoistarkastuksista, suunnittelusta ja rakennuttamispalveluista sekä rakennustyöaikaisesta valvonnasta ja työmaapalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: OSA-ALUE 1. SILTOJEN YLEIS- JA ERIKOISTARKASTUKSET OSA-ALUE 2. SILTOJEN SUUNNITTELU OSA-ALUE 3. SILTOJEN RAKENNUTTAMINEN JA TYÖMAAVALVONTA Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Kilpailutuksella perustetaan osa-aluekohtaiset puitejärjestelyt: osa-alueisiin valitaan kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Jokaisesta osa-alueesta perustetaan oma kahden (2) vuoden mittainen puitejärjestely, joita tilaaja voi erillisillä päätöksillä jatkaa ottamalla käyttöön kaksi (2) yhden (1) vuoden optiota. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, koska hankittavien asiantuntijapalvelujen määrää, laajuutta ja täsmällistä sisältöä ei pystytä arvioimaan etukäteen. Palveluita hankitaan sopimuskauden aikana tarpeen mukaan, hankinnassa ei sitouduta etukäteen tiettyihin hankintamääriin. Puitejärjestely ei sisällä määrä- tai vähimmäisostovelvoitteita. Rinnakkais- tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Valitut toimittajat

AFRY Buildings Finland Oy - OSA-ALUE 1. SILTOJEN YLEIS- JA ERIKOISTARKASTUKSET A-Insinöörit Civil Oy - OSA-ALUE 1. SILTOJEN YLEIS- JA ERIKOISTARKASTUKSET - OSA-ALUE 2. SILTOJEN SANEERAUS- JA UUDISSUUNNITTELU Destia Oy, Asiantuntijapalvelut - OSA-ALUE 2. SILTOJEN SANEERAUS- JA UUDISSUUNNITTELU Rakennuttajatoimisto HTJ Oy - OSA-ALUE 3. SILTOJEN RAKENNUTTAMINEN JA TYÖMAAVALVONTA Ramboll Finland Oy - OSA-ALUE 1. SILTOJEN YLEIS- JA ERIKOISTARKASTUKSET - OSA-ALUE 2. SILTOJEN SANEERAUS- JA UUDISSUUNNITTELU Silta TSV Oy - OSA-ALUE 1. SILTOJEN YLEIS- JA ERIKOISTARKASTUKSET - OSA-ALUE 2. SILTOJEN SANEERAUS- JA UUDISSUUNNITTELU - OSA-ALUE 3. SILTOJEN RAKENNUTTAMINEN JA TYÖMAAVALVONTA Sitowise Oy - OSA-ALUE 1. SILTOJEN YLEIS- JA ERIKOISTARKASTUKSET - OSA-ALUE 2. SILTOJEN SANEERAUS- JA UUDISSUUNNITTELU - OSA-ALUE 3. SILTOJEN RAKENNUTTAMINEN JA TYÖMAAVALVONTA Welado Oy - OSA-ALUE 3. SILTOJEN RAKENNUTTAMINEN JA TYÖMAAVALVONTA WSP Finland Oy - OSA-ALUE 1. SILTOJEN YLEIS- JA ERIKOISTARKASTUKSET - OSA-ALUE 2. SILTOJEN SANEERAUS- JA UUDISSUUNNITTELU

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut