Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
449755
Hankinnan nimi
Juhanalan koulu ja Niinivaaran lukio, purkutyö
Päätöspäivämäärä
10.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin tilakeskuksen hankinnan koskien Juhanalan koulun ja Niinivaaran lukion purku-urakkaa suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessaan. Purkukohteen osoite on Tikkamäentie 17, 80200 Joensuu. Työt voidaan aloittaa, kun hankinta on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu, mutta kuitenkin viimeistään 1.6.2023. Purkutyö tulee olla valmis kokonaisuudessaan luovutettuna tilaajalle 1.12.2023 mennessä. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Pohjolan Purkutyö Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka