Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
451991
Hankinnan nimi
Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneeraus | Heinävesi
Päätöspäivämäärä
11.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Heinäveden kunnan keskustaajamassa sijaitsevan Ylävesisäiliö-Kermarannantie vesijohdon saneerausurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijalla voi aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta on toimitettu rakennuttajalle, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle sekä työmaa-alueen järjestelysuunnitelma, työaikataulu, turvallisuussuunnitelma ja työmaan laatusuunnitelma on hyväksytty. Urakka on tehtävä yhtäjaksoisesti aloittamisesta loppuun saakka. Kokonaisuudessaan kaikkien urakkasuoritusten tulee olla valmiina ja luovutettavissa rakennuttajalle 31.10.2023 mennessä. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

- Järveläisen maansiirto Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka