Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
454353
Hankinnan nimi
Värtsilän entinen kunnanvirasto, purkutyö
Päätöspäivämäärä
12.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Värtsilän entisen kunnanviraston purku-urakan. Purkukohde käsittää Värtsilän entisen kunnanvirastonrakennuksen purkamisen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessaan. Purkukohteen osoite on Hopeakalliontie 1, 82655 Värtsilä. Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, mutta kuitenkin aikaisintaan 31.07.2023. Purkutyö tulee olla valmis kokonaisuudessaan luovutettuna tilaajalle 13.10.2023 mennessä. Mikäli purkutyöt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Myöhästymisen seuraamusmaksut urakkaohjelman mukaisesti. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa YSE 1998 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

Valitut toimittajat

Suomen purkutekniikka oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka