Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
446325
Hankinnan nimi
Ajoratamerkinnät kestomerkintänä Pohjois-Karjalan alueella 2023-2024 (2025)
Päätöspäivämäärä
16.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ajoratamerkintöjen hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 15.05.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2025 - 31.12.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimuskausi irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelut/tuotteet tulevat seuraavien mukana olevien tahojen käyttöön: - Joensuun kaupunki - Rääkkylän kunta - Nurmeksen kaupunki - Tohmajärven kunta - Kontiolahden kunta - Liperin kunta - Lieksan kaupunki - Polvijärven kunta Työkohteet ovat Pohjois-Karjalan alueella. Työssä on noudatettava aina tiemerkintöjen laatuvaatimuksia ja voimassa olevia Traficom -ohjeita sekä Joensuun kaupungin työselostusta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Cleanosol Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Ennakoitu arvo
418500,00