Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
456180
Hankinnan nimi
Matonpesukalusteet Reijolaan
Päätöspäivämäärä
17.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensun kaupungin matonpesuallasryhmän sekä mattomankelin hankinnan Reijolaan tarjouspyynnön mukaisesti. Allasryhmän ja mattomankelin ominaisuuksien, käytettävyyden ja kestävyyden tulee soveltua yleiselle matonpesupaikalle, jossa käytetään verkostovettä. Kalusteet tulee toimittaa asennusvalmiina ja tarjouspyynnössä vaaditussa koossa 30.6.2023 mennessä Joensuun kaupungin varikolle (Kuurnankatu 26 A). Tämän jälkeen Joensuun kaupunki toimittaa ja asentaa kalusteet itse Reijolan matonpesupaikalle. Kalusteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Metallityö Matti Kärkkäinen -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat