Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
446531
Hankinnan nimi
Kaavanlaadinta ja siihen liittyvät selvitykset, puitejärjestely vuosille 2023 - 2024
Päätöspäivämäärä
17.5.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

AFRY Finland Oy - Luontoselvitykset; kasvillisuus - Luontoselvitykset; eläinlajit A-Insinöörit Civil Oy - Asemakaavan laadinta A-Insinöörit Suunnittelu Oy - Meluselvitykset sisältää runkomelu- ja tärinäselvitykset Akukon Oy - Meluselvitykset sisältää runkomelu- ja tärinäselvitykset ark-byroo Oy - Kulttuuriympäristö; arkeologia Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy - Kulttuuriympäristö; maisema, kaupunkikuva FCG Finnish Consulting Group Oy - Yleiskaavan laadinta - Luontoselvitykset; kasvillisuus - Luontoselvitykset; eläinlajit - Kulttuuriympäristö; rakennettu kulttuuriympäristö - Kulttuuriympäristö; maisema, kaupunkikuva - Yhdyskuntatekniset verkostot - Vesitalous; hulevedet - 3D-mallinnus Lukkaroinen Arkkitehdit Oy - Asemakaavan laadinta - Yleiskaavan laadinta Maanala Oy - Kulttuuriympäristö; arkeologia Ramboll Finland Oy - Asemakaavan laadinta - Yleiskaavan laadinta - Luontoselvitykset; kasvillisuus - Luontoselvitykset; eläinlajit - Kulttuuriympäristö; rakennettu kulttuuriympäristö - Maaperä ja rakennettavuus - Vesitalous; hulevedet - Meluselvitykset sisältää runkomelu- ja tärinäselvitykset - 3D-mallinnus - Maankäytön suunnitteluun liittyvät lakipalvelut Sitowise Oy - Kulttuuriympäristö; rakennettu kulttuuriympäristö Sweco Finland Oy - 3D-mallinnus VSU maisema-arkkitehdit Oy - Kulttuuriympäristö; maisema, kaupunkikuva

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut