Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
457117
Hankinnan nimi
Hirvolantie (projekti 2704)
Päätöspäivämäärä
24.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Reijolan asutusalueella sijaitsevien Hirvolan- Juolukka- ja Lakkateiden katuosuuksien kadunrakennusurakan hankinnan. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Työt tulee aloittaa heti, kun hankinta on saavuttanut lainvoiman, sopimukset on molemminpuolin allekirjoitettu ja kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan. Urakoitsijan edellytetään tekevän työt yhtäjaksoisesti ja hyvän rakennustavan edellyttämällä tavalla. Kadunrakennusurakka viimeistelytöineen on oltava kokonaisuudessaan valmiina 30.10.2023 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Recset Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka