Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
450653
Hankinnan nimi
Liperin asumisyksikkö Honkahovin irtokalusteet, Siun sote
Päätöspäivämäärä
5.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun soten Liperin asumisyksikkö Honkahovin irtokalustamisen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Honkahovi on lokakuussa 2023 toimintansa aloittava ikäihmisten asumisyksikkö. Asumisyksikkö tarjoaa monimuotoista asumista ikäihmisille yhteisöllisestä asumisesta ympärivuorokautiseen asumiseen. Hankinta toteutetaan 282188 Toimisto-, koulu-, päiväkoti- sekä kierrätyskalusteet puitesopimukseen liittyvänä minikilpailutuksena. Sopimuksessa noudatetaan kaikkia pääsopimuksen ehtoja, mikäli tämä tarjouspyyntö ei niitä muuta. Kalustaminen kilpailutetaan puitejärjestelyn sisällä alkuperäisen tarjouspyynnön ehtojen mukaan minikilpailutuksella. Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää + - 15%, tarjotusta määrästä. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, värimaailmaa ja / tai verhoilumateriaaleja mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden-, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Kalusteiden asennukset tiloihin voidaan aloittaa aikaisintaan 2.10.2023 rakennustöiden valmiustason niin salliessa. Kalustamisen tulee olla kokonaisuudessaan valmiina viimeistään yhden (1) viikon kuluttua sen jälkeen, kun rakennus on luovutettu tilaajan käyttöön ja lupa kalusteasennukselle on annettu. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Martela-Keskus Offimar OY -

Hankinnan tyyppi
Minikilpailutus
Hankintalaji