Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
456033
Hankinnan nimi
Pudasjäven keskustaajaman viherhoitosuunnitelman laadinta
Päätöspäivämäärä
25.5.2023
Hankintayksikkö
Pudasjärven kaupunki
Valitut toimittajat

VSU maisema-arkkitehdit Oy -

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut