Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
450469
Hankinnan nimi
Enon terveysasema, kokonaispurku-urakka
Päätöspäivämäärä
30.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Enon terveysaseman purku-urakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Purkukohde käsittää Enon taajaman entisen terveysaseman purkamisen piha-alueineen, ulkorakennuksineen ja -rakenteineen Joensuussa, osoitteessa Enontie 52, 81200 ENO. Purkukohde toteutetaan kokonaisurakkana. Purku-urakoitsija toimii purkutyömaa-alueella pääurakoisijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Purku-urakkaan kuuluu rakennusteknisten purkutöiden lisäksi talotekniset purkutyöt ja maanrakennustyöt, kuten maankaivuu- tiivistys- ja täyttötyöt, tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Työt voi aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja työaikainen vakuus asetettu. Tilaaja valmistelee hankinnan siten, että työt voidaan aloittaa elokuun 2023 aikana. Purkutöiden tulee olla valmiina kokonaisuudessaan 31.12.2023 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Savonlinnan PR-Urakointi Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka