Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
444899
Hankinnan nimi
Metsänhoitosuunnitelma Tohmajärven kunnalle
Päätöspäivämäärä
30.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan metsien metsäsuunnitelman laatimisen hankinnan vuosille 2024-2033 tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelun kohteena on laatia metsänhoitosuunnitelma, jossa on kuvattu metsän ominaisuudet, ja joka sisältää kunnan asettamiin tavoitteisiin perustuvat hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteet, sekä niiden taloudelliset vaikutukset vuositasolla. Metsäsuunnitelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä palveluntuottajan ja kunnan edustajien kanssa. Kunnan metsäomaisuus on yhteensä noin 1901 ha, josta metsätalousmaata 1781 ha ja asemakaavoitettua 8 ha. Metsäsuunnitelman tulee olla valmis joulukuun 2023 loppuun mennessä ja tietojen keruu tapahtuu pääosin maastoinventointina. Hankintasopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

Valitut toimittajat

MHY P-K -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut