Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
453090
Hankinnan nimi
Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontti, Isännöinti ja kirjanpito 2024-2026 (2027-2029)
Päätöspäivämäärä
31.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiinteistö Oy Tohmajärven tikankontin isännöinnin ja kirjanpidon hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2026 + kahden (2) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.01.2027 - 31.12.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2029 - 31.12.2029, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tohmajärven kunnan omistama Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontti hallinnoi noin 188 vuokra-asuntoa. Kiinteistö Oy Tohmajärven Tikankontin asunnot ovat rivi- tai kerrostaloissa, ja ne sijaitsevat suurimmaksi osaksi Kemien taajamassa. Lisäksi Onkamossa on yksi (1) rivitalokohde, ja Värtsilän pitäjän alueella muutama rivitalokohde. Pääperiaate palvelun operatiivisella tasolla on, että isännöitsijä hoitaa vuokralaisten asiat ja raportoi niistä hallitukselle. Talouden seuranta ja ohjaus sekä isompien korjauskohteiden ratkaiseminen on hallituksella. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

OP Koti KIteen Seutu Oy LKV -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut