Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
453073
Hankinnan nimi
Karelia-ammattikorkeakoulun Wärtsilän ja Tikkarinteen kampusten ruokapalvelut
Päätöspäivämäärä
2.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karelia-ammattikorkeakoulun Wärtsilä- ja Tikkarinne-kampusten ruokapalvelujen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.8.2023 - 31.7.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2026 - 31.7.2027 sekä 1.8.2027 - 31.7.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan käyttöoikeussopimus (sama toimija kummallakin kampuksella). Hankintasopimuksen laadinnasta vastaa tilaaja tarjouspyynnön, tarjouksen ja sopimusneuvottelujen pohjalta. Mahdolliset hankintalain sallimat sopimusmuutokset on aina tehtävä tilaajan edustajan kanssa kirjallisena.

Valitut toimittajat

Compass Group Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
Hankintalaji
Palvelut