Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
450991
Hankinnan nimi
Enon uusi koulu, turvaurakka, sivu-urakka
Päätöspäivämäärä
5.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Enon uuden koulun rakentamisen turvaurakan (sivu-urakka) hankinnan. Rakennuskohde sisältää Enon uuden koulun rakentamisen asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Rakennuskohde sijaitsee Joensuun kaupungin Enon kylässä (167-40-91-3) osoitteessa Viestikuja 9, 81200 Eno. Urakkamuotona on jaettu urakka. Kokonaisuudessaan kaikkien urakkasuoritusten tulee olla valmiina ja luovutettavissa rakennuttajalle seuraavasti: Uudisosan rakennus (varsinainen laajennusosa) - osavastaanotto 30.6.2024 C- osan sis. yhdyskäytävän osavastaanotto 28.7.2024 Pihojen valmistuttua pidetään koko kohteen vastaanotto 29.9.2024. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

Caverion Suomi Oy - Turvaratkaisut

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka