Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
ROIDno-2023-1064
Hankinnan nimi
Työajanseurantajärjestelmä SaaS –palveluna
Päätöspäivämäärä
6.6.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Devnet Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat