Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
451525
Hankinnan nimi
Lohjan kaupungin vesihuoltoverkoston kunnossapitotöiden hankinta 2023 - 2024 (2026)
Päätöspäivämäärä
7.6.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus

Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne vesihuoltoverkoston kunnossapitopalveluista sekä kiinteistöjen loka- ja rasvanerotuskaivojen huollosta sopimuskaudelle 2023 - 2024 (sekä mahdolliset optiovuodet 1+1). Tarjouskilpailun perusteella valitaan kuhunkin osa-alueeseen enintään kuusi (6) puitesopimustoimittajaa etusijajärjestykseen. Vertailuhintana on kokonaistaloudellisesti halvin hinta. Osatarjoukset ovat mahdollisia osa-alueittain. Tilaaja ei sitoudu sopimuskauden aikana tiettyihin hankintamääriin. Toimeksiannot yksittäisiin työtehtäviin annetaan kunkin kohteen etusijajärjestyksen mukaisesti, ellei tehtävän erityispiirteistä muuta aiheudu. Mikäli tietyn osa-alueen työtehtävään on tilattu palveluntuottaja, myös muiden osa-alueiden tehtäviä voidaan samalla kertaa tilata kohteeseen tarpeen mukaan. Pyrkimyksenä on, että yhteen työkohteeseen ei tarvitsisi tilata useampia palveluntuottajia kerralla.

Valitut toimittajat

AJ Pump Service Lakers Oy - Saostus- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Runkolinjan avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Kaivantojen vesi-imut normaalina työaikana - Runkolinjan avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Vikakuvaukset, videokuvaukset ja raportointi - Sadevesikaivojen avaus höyryllä - Juurien leikkaus viemärilinjastoissa - Säiliöauto - Korkeapaineauto - Järeä combi-auto - Combi-auto - Järeä combi-auto + apumies - Combi-auto + apumies Delete Finland Oy - Puhdistuspalvelut - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana tilattaessa vähintään 20 kaivoa kerralla - Runkolinjan avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Kaivantojen vesi-imut normaalina työaikana - Runkolinjan avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Vikakuvaukset, videokuvaukset ja raportointi - Sadevesikaivojen avaus höyryllä - Juurien leikkaus viemärilinjastoissa - Säiliöauto - Korkeapaineauto - Järeä combi-auto - Combi-auto - Järeä combi-auto + apumies - Combi-auto + apumies Eerola-Yhtiöt Oy - Saostus- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana tilattaessa vähintään 20 kaivoa kerralla - Runkolinjan avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Kaivantojen vesi-imut normaalina työaikana - Runkolinjan avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Vikakuvaukset, videokuvaukset ja raportointi - Sadevesikaivojen avaus höyryllä - Juurien leikkaus viemärilinjastoissa - Säiliöauto - Järeä combi-auto - Combi-auto - Järeä combi-auto + apumies - Combi-auto + apumies HRV-Palvelut Oy - Saostus- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Runkolinjan avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Kaivantojen vesi-imut normaalina työaikana - Runkolinjan avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Juurien leikkaus viemärilinjastoissa - Säiliöauto - Järeä combi-auto - Combi-auto - Järeä combi-auto + apumies - Combi-auto + apumies KAP-ASENNUS OY - Saostus- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana tilattaessa vähintään 20 kaivoa kerralla - Runkolinjan avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Kaivantojen vesi-imut normaalina työaikana - Runkolinjan avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Vikakuvaukset, videokuvaukset ja raportointi - Sadevesikaivojen avaus höyryllä - Korkeapaineauto - Combi-auto - Combi-auto + apumies Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy - Saostus- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana tilattaessa vähintään 20 kaivoa kerralla - Sadevesikaivojen avaus höyryllä - Juurien leikkaus viemärilinjastoissa - Säiliöauto - Korkeapaineauto - Järeä combi-auto - Järeä combi-auto + apumies Quattro Lining Oy - Vikakuvaukset, videokuvaukset ja raportointi Sjöbloms Tankservice Ab Oy - Saostus- ja rasvanerotuskaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen tyhjennys ja pesu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana tilattaessa vähintään 20 kaivoa kerralla - Runkolinjan avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu normaalina työaikana - Kaivantojen vesi-imut normaalina työaikana - Runkolinjan avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Tonttijohdon avaus ja huuhtelu päivystysluonteisena työnä - Vikakuvaukset, videokuvaukset ja raportointi - Sadevesikaivojen avaus höyryllä - Juurien leikkaus viemärilinjastoissa - Säiliöauto - Korkeapaineauto - Järeä combi-auto - Combi-auto - Järeä combi-auto + apumies - Combi-auto + apumies Suomen Viemärihuolto Oy - Sadevesikaivojen avaus ja huuhtelu normaalina työaikana tilattaessa vähintään 20 kaivoa kerralla - Korkeapaineauto

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Hankintalaji
Palvelut