Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
456669
Hankinnan nimi
Enon hautausmaan laajennus / Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
Päätöspäivämäärä
7.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Enon hautausmaan laajennusurakan hankinnan. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakkasuoritus tulee toteuttaa yhtäjaksoisesti alusta loppuun. Tehollista rakennusaikaa työhön varataan yksi (1) työkuukausi. Urakka tulee olla valmis viimeistään 30.9.2023. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Maansiirto-Putto Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka