Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
449382
Hankinnan nimi
Lieksan Kevätniemen bioterminaalin operointi (käyttöoikeussopimus)
Päätöspäivämäärä
7.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin Kevätniemen bioterminaalin operoinnin hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kyseessä on viiden (5) vuoden määräaikainen käyttöoikeussopimus ajalle 01.09.2023 - 31.08.2028. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Käyttöoikeussopimus tehdään yhden (1) toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

KME Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut