Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
430407
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin hallintotalo irtokalusteet
Päätöspäivämäärä
8.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin hallintotalon irtokalustamisen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan 282188 Toimisto-, koulu-, päiväkoti- sekä kierrätyskalusteet puitesopimukseen liittyvänä minikilpailutuksena. Sopimuksessa noudatetaan kaikkia pääsopimuksen ehtoja, mikäli tarjouspyyntö ei niitä muuta. Kalustaminen kilpailutetaan puitejärjestelyn sisällä alkuperäisen tarjouspyynnön ehtojen mukaan minikilpailutuksella. Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää + - 15%, tarjotusta määrästä. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, värimaailmaa ja / tai verhoilumateriaaleja mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden-, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Rakennuttaja luovuttaa tilat Joensuun kaupungin käyttöön 31.10.2023. Kalusteiden asennukset tiloihin voidaan aloittaa aikaisintaan 1.11.2023 rakennustöiden valmiustason niin salliessa. Kalustamisen tulee olla kokonaisuudessaan valmiina viimeistään neljän (4) viikon (osa-alue 1) ja kahden (2) viikon (osa-alue 2) kuluttua sen jälkeen, kun tilat on luovutettu kalustamista varten ja lupa kalusteasennukselle on annettu. Tarkemmasta aloitusajasta sovitaan tilaajan kanssa erikseen, kun aikataulu varmistuu. Toimitusehto on vapaasti asiakkaalla paikoilleen asennettuina, käyttökuntoon säädettynä, käyttöopastettuna ja pakkausmateriaalit pois vietynä ja asianmukaisesti kierrätettynä. Toimitus sisältää työpisteiden (tuolit ja pöydät) osalta kaksi (2) säätökoulutusta, joiden kesto on kaksi (2) tuntia per kerta. Koulutuksen tarkemmasta ajankohdasta sovitaan erikseen toiminnan käynnistymisen jälkeen. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

EFG Office Showroom Joensuu Oy - Hallintotalo irtokalusteet tuolit, pöydät, sohvat, säilyttimet ja sermit (alv 0%) - Hallintotalo puhelinkopit ja minineuvottelutilat (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Minikilpailutus
Hankintalaji