Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
451872
Hankinnan nimi
Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma, Kiteen kaupunki
Päätöspäivämäärä
13.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhoksen teollisuusalueen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelman hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Suunnittelu käynnistetään heti kun hankintapäätös on lainvoimainen ja sopimus on allekirjoitettu. Osa-alueiden 1-3 suunnitelmien oltava valmiita 31.03.2024 mennessä. Osa-alueen 4 suunnitelman oltava valmiina 31.12.2023 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Ramboll Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut