Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
456348
Hankinnan nimi
Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeen rakennustekniset työt, pääurakka
Päätöspäivämäärä
14.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeen rakennusteknisten töiden (pääurakka) hankinnan tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti. Rakennuspaikan osoite on Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara. Rakennushanke toteutetaan rakennuttajan teettämien rakennus- ja erikoissuunnitelmien pohjalta kiinteähintaisena jaettuna urakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Hirsirunko-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiotyöt suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina urakkaohjelman ja sen liitteenä olevien urakka-asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Rakennustoimisto K Tervo Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka