Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
457007
Hankinnan nimi
Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeen sähkötyöt, sivu-urakka
Päätöspäivämäärä
14.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiihtelysvaaran kirkon rakennushankkeeseen liittyvien sähkötöiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Rakennuspaikan osoite on Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara. Rakennustöiden tulee olla valmiina kaikilta osin viimeistään 31.12.2024. Rakennushanke toteutetaan rakennuttajan teettämien rakennus- ja erikoissuunnitelmien pohjalta kiinteähintaisena jaettuna urakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Hirsirunko-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiotyöt suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina urakkaohjelman ja sen liitteenä olevien urakka-asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Siilin sähkötiimi Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka