Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
460226
Hankinnan nimi
Minikilpailutus: Kalenterit 2024 (Toimisto- ja koulutarvikkeet, kouluvihkot ja kalenterit)
Päätöspäivämäärä
21.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnassa mukana olevien yhteistyötahojen käyttöön vuoden 2024 kalenterien ja kalenteritarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.9.2023 - 31.8.2024. Hankinta toteutetaan 253455 Toimisto- ja koulutarvikkeet, kouluvihkot ja kalenterit - puitesopimukseen liittyvänä minikilpailutuksena. Sopimuksessa noudatetaan kaikkia pääsopimuksen ehtoja, mikäli tämä tarjouspyyntö ei niitä muuta. Kalenterit kilpailutetaan puitejärjestelyn sisällä alkuperäisen tarjouspyynnön ehtojen mukaan minikilpailutuksella. Tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankinnasta tehdään kaksi hankintapäätöstä ja tiedoksiannetaan yhtä aikaa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tekee oman hankintapäätöksen sitä koskien (päätöksen liitteenä Hankintapaatosote_460226_Minikilpailutus_Kalenterit 2024_Pohjoiskarjalan hyvinvointialue), ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee toisen hankintapäätöksen muita hankinnassa mukana olevia tahoja koskien. Se, että vain toinen hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, ei estä toisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Hankintasopimus tehdään yhden (1) tarjoajan kanssa.

Valitut toimittajat

Lyreco Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat