Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
457537
Hankinnan nimi
Raahen kantakaupungin reittipohjainen joukkoliikenne ja kutsuliikenne
Päätöspäivämäärä
15.6.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta reittipohjaisesta joukkoliikenne- ja kutsuliikennepalvelusta Raahen kantakaupungin alueelle 1.8.2023 - 31.7.2025 (+ optio yksi (1) vuotta). Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 26.5.2023 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava 6.6.2023 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä.

Valitut toimittajat

JS Matkat Oy - Raahen kaupungin reittipohjainen joukkoliikennepalvelu Oulaisten Liikenne Oy - Raahen kantakaupungin kutsuliikennepalvelu

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut