Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-2742
Hankinnan nimi
Puitejärjestely - Rautakauppatavarat, käsityökalut ja kiinnitystarvikkeet
Päätöspäivämäärä
15.6.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus

Tällä tarjouspyynnöllä Rovaniemen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Rovaniemen kaupungille, Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle ja KAS asunnot Oy -konsernin Rovaniemen vuokrataloyhtiöille (Liite 1) hankittavista rautakauppatavaroista, käsityökaluista ja kiinnitystarvikkeista. Hankittavat tarvikkeet tulevat pääosin kunnossapitoon kuuluviin kiinteistöjen korjauksiin ja huoltoon sekä ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Rakennusurakoihin kuuluvat tarvikkeet tilaaja hankkii urakoitsijoiden kautta osana urakkasopimuksia. Tilaaja hankkii tuotteita käyttötarkoituksiinsa soveltuvina erinä yleensä pienehköissä kertaostoerissä. Tuotteet noudetaan ensisijaisesti toimittajan palvelupisteestä. Suurempien työmaiden tuotteet hankitaan suorina toimituksina työkohteisiin. Tällä tarjouspyynnöllä perustetaan puitejärjestely, johon valitaan etusijajärjestyksessä enintään kolme (3) toimittajaa. Sopimus tehdään kahdeksi (2) vuodeksi, ja sitä voidaan jatkaa kahdella (2) erillisellä yhden (1) vuoden optiokaudella. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Siltä osin kuin asiakirjoissa ei toisin mainita, noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavaroille (JYSE 2022 TAVARAT).

Valitut toimittajat

AJ Rauta Oy - Tools Rovaniemi Oy - Würth Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat