Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
454167
Hankinnan nimi
Työkone- ja kuljetuspalvelut 2023-2027 | Tohmajärven kunta
Päätöspäivämäärä
19.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan työkone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan ajalle 01.07.2023 - 31.05.2025 + yhden (1) ja + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2025 - 31.05.2026 sekä + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2026 - 31.05.2027 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Mikäli sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta koskee omarakentamisessa ja yleisten alueiden kunnossapidossa sekä hoidossa tarvittavia töitä niiltä osin, kun vuokrattavaa kalustoa tarvitaan täydentämään kunnan omaa kalustovajetta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjoukset jätetään työkonekohtaisesti ja kuhunkin osa-alueeseen valitaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta tarjousta. Mikäli sama työkone on käytössä useammalla eri yrityksellä ja tarjoajat tarjoavat täsmälleen samaa konetta samaan osa-alueeseen, niin saman koneen osalta vain yhteispisteiltään korkeampi tarjous valitaan ja muita samaa konetta koskevia tarjouksia ei valita samaan osa-alueeseen. Urakoitsijan tulee nimetä työkohteessa toimiva, konekohtainen kuljettaja. Samaa kuljettajaa voi tarjota tarjouskilpailussa enintään kahteen (2) koneeseen. Nimeämätöntä kuljettajaa voidaan käyttää ainoastaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti. Tarjoukset asetetaan osa-alueen vertailun pisteiden mukaiseen järjestykseen, ja palvelutilauksen saa eniten pisteitä saanut (=järjestyksessä ensimmäisenä oleva) tarjous, jolla on vapaana ja kyseiseen työtehtävään soveltuva kone. Vertailujärjestys tarkastetaan mahdollisten hinnanmuutosten jälkeen. Valittuja koneita pidetään töissä niin kauan, kuin ne voidaan työllistää ja koneet soveltuvat työkohteisiinsa. Koneen tilauskohtainen irtisanominen tapahtuu paikallisen työnjohtajan toimesta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää työmailla myös sellaisia koneita, jotka eivät kuulu puitejärjestelyn piiriin, mikäli yksikään puitejärjestelyyn valituista koneista ei ole vapaana tarvittavana ajankohtana tai vapaana olevat koneet eivät sovellu työkohteeseen.

Valitut toimittajat

Konepalvelu J.Nenonen Oy - 1. KKHt 05 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 2. KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 3. KKHt 14 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 4. KKHt 17 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 5. KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 8. KUP 150 (Pyöräkuormaajat) - 9. KA (Kuorma-autot) - 13. Tiivistyskalusto: ajettava jyrä - 14. Tiivistyskalusto: täry, yli 400 kg - 15. Tiivistyskalusto: täry, 400 kg tai alle - 16. Eräät kiviainekset Kummun maanrakennus Oy - 3. KKHt 14 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 5. KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 6. KKHp 19 (Pyöräalustaiset kaivukoneet) - 8. KUP 150 (Pyöräkuormaajat) - 9. KA (Kuorma-autot) - 13. Tiivistyskalusto: ajettava jyrä - 14. Tiivistyskalusto: täry, yli 400 kg - 15. Tiivistyskalusto: täry, 400 kg tai alle - 16. Eräät kiviainekset Puhtaanapito Pesonen Oy - 2. KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 5. KKHt 21 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 7. KUP 90 (Pyöräkuormaajat) - 10. Painepesu/imusäiliöauto - 16. Eräät kiviainekset Seppo Eskelinen Oy - 10. Painepesu/imusäiliöauto Urakointi K.Koljonen - 1. KKHt 05 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 2. KKHt 08 (Tela-alustaiset kaivukoneet) - 9. KA (Kuorma-autot) - 11. Traktori luiskaniittovarustuksella - 12. Traktori harjakalustuksella

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka