Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
454097
Hankinnan nimi
Pienhankkeiden infrasuunnittelu |Tohmajärven kunta
Päätöspäivämäärä
19.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan pienhankkeiden infrasuunnittelun hankinnan sopimuskaudelle 19.06.2023 - 31.05.2025 + yhden (1) ja + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2025 - 31.05.2026 sekä + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2026 - 31.05.2027 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Mikäli sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Infrasuunnittelun vuositarjoukset koskevat julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot alittavia tehtäviä. Kyseiset hankkeet ovat pienehköjä, kustannusarvoltaan yleensä alle 500000 € maksavia korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöitä sekä pieniä uudisrakennuskohteita. Lisäksi toimeksiantoon voi kuulua nimettyjen hankkeiden valmistelua varten tarveselvitys- ja hankesuunnittelutehtäviä. Suurimpiin hankkeisiin infrasuunnittelijat tullaan valitsemaan erillisellä tarjouskilpailulla. Puitesopimuksella valittavan konsultin toimeksiannon kokonaispalkkio on yleensä enimmillään 15000 € (alv. 0%). Erityisillä perusteilla voidaan puitesopimuksia käyttää suurempiin toimeksiantoihin, ei kuitenkaan kansallisen kynnysarvot ylittäviin. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin sekä tarjoajan tuntiveloitushinta. Kunkin kohteen yhteydessä laaditaan suunnittelutyön kulusta erillinen aikataulu, jonka osapuolet yhdessä hyväksyvät.

Valitut toimittajat

Destia Oy, Asiantuntijapalvelut - Ramboll Finland Oy - Suunnnittelu- ja Mittauspalvelu Sumipa Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut