Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
459130
Hankinnan nimi
Ruokakuljetukset Liperin ja Polvijärven kunnan alueilla, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Päätöspäivämäärä
19.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n ruokakuljetusten hankinnan Liperin ja Polvijärven kunnan alueilla sopimuskaudelle 01.08.2023 - 29.02.2024 + yhden (1) - kuuden (6) kuukauden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) - kuudella (6) kuukaudella aikavälillä 01.03.2024 - 31.08.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Päätös optiokauden pituudesta tehdään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kahta (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Kelan Pojat Ay -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut