Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
461434
Hankinnan nimi
Kukkilinnunpuisto, projekti 2905
Päätöspäivämäärä
20.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Kukkilinnunpuiston (projekti 2905) viherrakennusurakan hankinnan. Hankinta käsittää nykyisen rantapolun ja paikoin syöpyneen rantatöyrään kohentamista. Ranta-töyräälle rakennetaan kaksi esteetöntä oleskelutasannetta, jokivarteen on suunniteltu uusi kivituhkapintainen puistoväyläosuus sekä koko alueelle lisätään oleskelun ja istuskelun paikkoja. Pyörätien varrelle rakennetaan kolme Kukkilintuaiheista porttia (Hoatta -portteja). Alueen nykyiset pyörätiet säilyvät jatkossakin valaistuina ja myös uusi puistoväylä ja oleskelutasanteet valaistaan. Vihersuunnittelussa on keskitytty luonnon monimuotoisuutta tukevan niittykasvillisuuden sekä puiden lisäämiseen. Lisäksi hankkeella tehdään kunnallistekniikan johtokaivantojen ja kuivatukseen liittyviä rakennustöitä. Takuuaikaiset hoitotyöt työselostuksen mukaan sisältyvät viherrakennusurakkaan. Rakentamistoimenpiteitä tehdään urakkarajaliitekartassa ja tarkemmin muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyillä alueilla. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Maansiirto E. Huttunen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka