Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
462703
Hankinnan nimi
Siirtokuljetukset Hammaslahden koulun oppilaille
Päätöspäivämäärä
20.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siirtokuljetusten hankinnan Hammaslahden koulun oppilaille sopimuskaudelle 01.08.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) - kuuden (6) kuukauden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) - kuudella (6) kuukaudella aikavälillä 01.01.2025 - 30.06.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Päätös optiokauden pituudesta tehdään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kahta (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinta toteutetaan 250737 Joensuun kaupungin henkilökuljetukset dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvänä sisäisenä kilpailutuksena. Sopimuksessa noudatetaan kaikkia dynaamisen hankintajärjestelmän ehtoja. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Savonlinja Oy -

Hankinnan tyyppi
Sisäinen kilpailutus (DPS)
Hankintalaji
Palvelut